Det høres selvfølgelig veldig spennende ut å delta i en feltkonkurranse for hest. Men de færreste innser at det ikke er bare-bare å skrive seg opp på et mesterskap. Bare det å ta en hest ut av Norge er en rimelig vanskelig prosess som innebærer at hesten må ha et gyldig pass, et helsesertifikat, bekreftet påmelding til et aktuelt stevne og en tollgaranti for frakt av hesten.

Les gjennom kravene før påmelding

Utrolig store krav settes til påmelding, og disse reglene oppdateres hvert eneste år. Du finner dem på nettet, på FEIs hjemmesider, der du må lese deg igjennom 114 sier med reglement og krav før du i det hele tatt kan tenke på å melde hesten din inn i en konkurranse orkestrert av det internasjonale hesteforbundet. Husk på stalleie mens konkurransen er i gang, husk på rytterlisensen og krav til mankehøyde. Rådfør deg med den lokale rideklubben før du melder hesten din på en feltkonkurranse, så er du sikker på at du får den informasjonen du trenger på forhånd.